Riv av gammel hytte samt nybygg hytte, SG Arkitekter, privat kunde.

Kort info

Oppdragsgiver:
Privat kunde

Oppgave:
– Riving av gammelt bygg.
– Nybygg av hytte.